Ioana Țurcan lucrează la intersecția artelor vizuale și a educației non-formale. Majoritatea lucrărilor sale explorează relațiile dintre dintre corp/spațiul intim și social, pierderi incerte și cotidianul vieții la periferie.

https://www.exterior-interior.club/ - exterior.interior.intimitate

Enciclopedia intimităților subiective ale unor tineri din Vaslui coridor nesigur abordează conceptul de pierdere incertă printr-o instalație audio-vizuală, site-specifică. documentație:

https://www.youtube.com/watch?v=H_wJdkLVZ6I&feature=youtu.be

NEWSLETTER