Seaside Sculpt Jam

3D Art Design Bootcamp

DEADLINE: 5 iulie 2022

For EN verison please scroll down

Seaside Sculpt Jam este un bootcamp/o tabără de 5 zile, concentrată pe 3D art design, dezvoltând noțiunile și skill-urile necesare pentru digital sculpting și asset building.

Bootcamp-ul va avea loc în Krapets, Bulgaria între 18-22 iulie, iar perioada de înscriere este 13 mai - 5 iulie 2022.

Tabăra este organizată de două forțe educaționale în dezvoltarea jocurilor video și formarea profesioniștilor din domeniul gamedev - AMC Ro Studio (București, România) și ARC Academy (Sofia, Bulgaria). O inițiativă prezentată de FAR și susținută de UniCredit Bank cu ajutorul partenerilor de tehnologie Ardes care vor pune la dispoziție tablete grafice și Zbrush care oferă software pentru modelare 3D.

Workshop-ul este adresat studenților și tinerilor în general, interesați de grafică 3D și noile medii de creație, crearea de personaje 3D și care vor să obțină experiență practică în dezvoltarea jocurilor video.

Pentru a participa, trebuie să fii deja familiarizat cu procedeele specifice crearii de personaje 3D. Pentru înscriere va trebui să trimiți și un portofoliul care să arate că ești un artist pasionat, care își dorește să experimenteze și să își dezvolte și perfecționeze competențele.

Trimite portofoliul și scrisoarea de motivație către edu@amc.ro
DEADLINE: 5 iulie 2022

În urma procesului de selecție realizat de specialiști din domeniu, 15 participanți vor fi selecționați pentru a participa la acest workshop, și anume cei mai promițători artiști 3D, pe care îi vom ajuta să-și ducă cariera la un nou nivel.

Școlarizarea este gratuită; costul suportat de participanți este taxa pentru rezervarea locului de găzduire, ce va acoperi cazarea în suma de 230 EUR pentru cele 5 zile.

În timpul Seaside Sculpt Jam, artiștii 3D vor învăța direct de la profesioniști din industrie, ceea ce le va oferi o mai bună înțelegere a cerințelor specifice industriei și a fluxului de lucru, plus un set de abilități și perspective asupra construcției de personaje 3D folosind Zbrush.


Profesorii invitați sunt:
▶ Daniel Merticariu și Marius Petre, Character Artists din partea AMC Ro Studio
▶ Claudiu Tanasie, Freelance Character Artist
▶ Nikolay Naydenov și Sofia Christov, profesorii din partea ARC Academy

Vom lucra împreună ziua și vom face focuri de tabără pe plajă noaptea, într-un sat pescăresc din Bulgaria, aproape de granița cu România. La sfârșitul workshop-ului, vei avea instrumente noi și actuale pentru a depăși provocările noului venit în industria jocurilor video. Lucrările de artă rezultate vor fi expuse într-o expoziție colectivă în cadrul festivalului de new media art RADAR 2022 prezentat de UniCredit Bank.

Tabăra va începe cu o zi introductivă, fiecare profesor va ține un curs prin care va prezenta propriile lucrări și procesul de realizare a acestora.
Fiecare dintre următoarele zile va începe cu o lecție de anatomie, centrată în jurul portretului 3D. A doua parte a fiecărei zile este dedicată lucrului la propriile proiecte, sub privirea atentă a profesorilor, care vor fi gata să ofere feedback și sugestii, iar participanții își vor căuta conceptele inspirate de tematica taberei.

Înscrie-te și vino alături de noi la Seaside Sculpt Jam pentru o incursiune în lumea jocurilor video unde te vei pregăti pentru cariera de artist new media si 3D.

Parteneri proiectului: AMC Ro Studio, ARC Academy, FAR, UniCredit Bank, Ardes, Zbrush
Partenerii educaționali ai proiectului: Universitatea de Arta si Design Cluj, Universitatea din Craiova, Universitatea „Politehnica” Timișoara, Asociației Studenților UNArte București, BEST București, Uniunea Națională a Studenților din România, Liga Studenților Ploiești, Organizația Studenților din Universitatea de Vest Timișoara, Revista Echinox, Asociația studenților de la Mincu, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, LEADERS, Festivalul Super, Asociația 11even,
Partenerii media: IQAds, DOR, Agerpress, The Institute, Feeder.ro

_____
EN version:

Seaside Sculpt Jam is a 5-day bootcamp, focused on 3D art design, developing the notions and skills needed for digital sculpting and asset building.

The bootcamp will take place in Krapets, Bulgaria from July 18-22, and the registration period is May 13 - July 5, 2022.

The camp is organized by two educational forces in the development of video games and the training of gamedev professionals - AMC Ro Studio (Bucharest, Romania) and ARC Academy (Sofia, Bulgaria). An initiative presented by FAR and supported by UniCredit Bank with the help of tech partners Ardes, who will provide graphics tablets, and Zbrush, who will provide software for 3D modeling.

The workshop is aimed at students and young people in general, interested in 3D graphics and new creative environments, the creation of 3D characters and those who want to gain practical experience in developing video games.

To participate, you must already be familiar with the specific procedures for creating 3D characters. To register, you will also need to submit a portfolio that shows that you are a passionate artist, who wants to experiment and develop and improve their skills.

Send your portfolio and cover letter to edu@amc.ro
DEADLINE: July 5, 2022

Following the selection process carried out by specialists in the field, 15 participants will be selected to participate in this workshop, namely the most promising 3D artists, whom we will help to take their career to a new level.

Tuition is free; the cost of participation is the fee for booking the place, which will cover the accommodation in the amount of EUR 230 for the 5 days.

During Seaside Sculpt Jam, 3D artists will learn directly from industry professionals, which will give them a better understanding of industry-specific requirements and workflows, plus a set of skills and perspectives on building 3D characters using Zbrush.

The guest teachers are:
▶ Daniel Merticariu and Marius Petre, Character Artists from AMC Ro Studio
▶ Claudiu Tanasie, Freelance Character Artist
▶ Nikolay Naydenov and Sofia Christov, professors at ARC Academy

We will work together during the day and we will make campfires on the beach at night, in a fishing village in Bulgaria, close to the Romanian border. At the end of the workshop, you will have new and current tools to overcome the challenges of the newcomer to the video game industry. The resulting works of art will be exhibited in a group exhibition at the RADAR 2022 new media art festival presented by UniCredit Bank.

The camp will start with an introductory day, when each teacher will hold a course presenting their own work and the process behind it. The following days will begin with an anatomy lesson centered around the 3D portrait. The second part of each day is dedicated to working on your own projects, under the watchful eye of teachers, who will be ready to provide feedback and suggestions. Participants will look for concepts inspired by the theme of the camp.

Submit your application and join us at Seaside Sculpt Jam for a foray into the world of video games where you will prepare for a career as a new media and 3D artist.

𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬: 𝐀𝐌𝐂 𝐑𝐨 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨, 𝐀𝐑𝐂 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲, 𝐅𝐀𝐑, 𝐔𝐧𝐢𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭 𝐁𝐚𝐧𝐤, 𝐀𝐫𝐝𝐞𝐬, 𝐙𝐛𝐫𝐮𝐬𝐡

Profesori

Daniel Merticariu, Lead Character Artist, AMC Ro Studio

Scopul meu în sesiunea de atelier pe care o voi susține este de a le oferi studenților părerea mea despre modul în care arta modernă, așa cum a început la începutul secolului trecut, a influențat și influențează ceea ce facem astăzi ca artiști 3D în divertisment. industrie. De asemenea, trebuie să explicăm și să demonstrăm, într-o manieră practică, sperăm, de ce și cum afectează acest lucru modul în care ar trebui să ne tratăm modelele 3D, ținând cont de mediul digital în care sunt produse.

_____
Marius Petre, Character Artist, AMC Ro Studio

Aș dori să împărtășesc cunoștințele mele despre Zbrush, deoarece și alții m-au ajutat. Deoarece majoritatea abilităților mele au fost autodidacte, mai ales din tutoriale, tot au lăsat un gol pe care a trebuit să-l umplu singur, prin încercare și eroare. Pe parcurs, am avut mulți mentori, prieteni și colegi care m-au ajutat și m-au inspirat. Îmbunătățindu-mi golurile artistic și tehnic, îmbunătățindu-mi și mai mult abilitățile ca artist.

_____
Claudiu Tănasie, 3D Character Artist

De mai bine de 17 ani creez personaje pentru jocuri, filme și cinematografe. Ele pot varia foarte mult de la un proiect la altul, dar toate trebuie să ne transporte în lumea lor. Trebuie să credem că fac parte din acea lume, să ne facă curioși despre ea și să dorim să o experimentăm împreună cu ei. Ce face un personaj credibil, ușor de identificat? Ce îl face interesant, așa că vrem să petrecem timp cu el? Ce ne spun aspectul și comportamentul lui despre lumea lui? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care m-am gândit în ultimii ani și aș dori să împărtășesc descoperirile mele.

_____
Sofia Christov, Anatomy teacher, ARC Academy

Cu prelegerile ei de zi cu zi, Sofia va arăta diferitele sfaturi și trucuri ale desenului anatomiei umane.

_____
Nikolay Naydenov, 3D character artist, Gameloft

Voi încerca să transmit studenților dragostea mea pentru artă și sculptură. Aratăndu-le tehnici și modalități de a folosi programe 3D precum Blender și Zbrush.

NEWSLETTER